Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIÊCHÔP G. R.

(Gustav Robert Kirchhoff; 1824 - 87), nhà vật lí người Đức; đề ra quy tắc tính các mạch điện mang tên ông. Cùng với nhà hoá học Đức Bunxen (R. Bunsen), đặt cơ sở cho phép phân tích quang phổ, phát hiện ra xesirubiđi. Đưa ra khái niệm vật đen tuyệt đối và tìm ra định luật bức xạ mang tên ông. Ông nghiên cứu cơ học và vật lí lí thuyết.