Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ TỚI HẠN

khi dòng khí có tốc độ v gần với tốc độ âm thanh - kí hiệu là va - người ta nói dòng khí đạt tới TĐTH. Ở trạng thái tốc độ dòng khí bằng tốc độ âm gọi là trạng thái tới hạn. Tỉ số 

                                                       

 

 gọi là hệ số tốc độ, hay số Makhơ. Xt. Dòng khí gần âm; Tốc độ âm thanh.