Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

hiện tượng các tia sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có chiết suất khác nhau, vd. từ không khí vào nước. Góc mà tia tới tạo nên với pháp tuyến của mặt phân cách gọi là góc tới i; góc mà tia khúc xạ tạo nên với pháp tuyến gọi là góc khúc xạ r; ta có định luật KXAS: sini = nsinr, n là chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1.

Nếu n > 1 (môi trường 2 chiết quang mạnh hơn môi trường 1) thì r < i,="" nếu="" n="">< 1="" thì="" r=""> i và khi i lớn hơn một giới hạn igh = arcsin (n) thì không còn KXAS mà xảy ra sự phản xạ toàn phần.Khúc xạ ánh sáng  1.Tia tới; 2. Tia khúc xạ; i - Góc tới; r - Góc khúc xạ; N - Pháp tuyến; S - Mặt phân cách;

n - Chiết suất của môi trường Mđối với môi trường M1