Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ PHA

độ di chuyển của mặt sóng có pha không thay đổi của sóng điều hoà (sóng đơn sắc) trong không gian. Khi sóng truyền trong các môi trường, TĐP của các sóng có tần số khác nhau sẽ khác nhau. Do đó TĐP là một đặc trưng toàn diện chỉ đối với sự truyền sóng điều hoà.