Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ NHÓM

đại lượng đặc trưng một cách gần đúng cho sự lan truyền của sóng phi điều hoà (là kết quả chồng chập một nhóm các sóng điều hoà có tần số gần nhau). Là tốc độ lan truyền của năng lượng sóng và khác với tốc độ pha nếu môi trường truyền sóng là môi trường tán sắc.