Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOẢNG NHÌN RÕ CỦA MẮT

khoảng từ cận điểm đến viễn điểm của mắt mà một vật đặt ở trong khoảng ấy được nhìn rõ. Đối với mắt bình thường, KNRCM là từ 15 cm đến vô cực. Đối với mắt cận thị, KNR từ 10 cm đến dưới 2 m. Đối với mắt viễn thị, KNRCM từ 1 - 2 m đến vô cực. Bằng thấu kính phân kì (hoặc hội tụ) có thể làm cho KNRCM cận thị (hoặc viễn thị) gần bằng KNRCM bình thường.