Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOẢNG CÁCH THIÊN ĐỈNH

khoảng cách góc từ thiên đỉnh đến thiên thể tính theo đường tròn lớn nối hai điểm đó. KCTĐ được kí hiệu là Z và biến thiên trong khoảng từ 0o đến 180o từ thiên đỉnh đến thiên thể. Giữa KCTĐ và độ cao h của thiên thể (đo theo góc) có quan hệ Z = 90o - h.