Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ TƯỢNG HỌC SYNOP

(HL. synop - quan sát toàn thể), môn khoa học hình thành từ cuối thế kỉ 19, phát triển nhanh ở thế kỉ 20, được xem là nền tảng của phương pháp dự báo thời tiết hiện nay. Nghiên cứu các quá trình khí quyển vĩ mô: sự phát sinh, phát triển và dịch chuyển các vùng áp cao và áp thấp trong tương quan với sự phát sinh, dịch chuyển và tiến triển của các khối khí và frông tạo thành giữa chúng; các xoáy nghịch, xoáy thuận, bão, dông... từ đó phát hiện các quy luật diễn biến thời tiết và hình thành các dự báo tình huống sẽ xảy ra trong một vài ngày tới. Việc khảo sát các quá trình synop được thực hiện bằng cách phân tích có hệ thống các bản đồ synop mặt đất và cao không (bản đồ địa lí trên đó có ghi các thông số khí quyển đo đồng thời tại các trạm khí tượng tương ứng), các mặt cắt thẳng đứng của khí quyển, các giản đồ thám không và nhiều phương tiện hỗ trợ khác, từ đó ngoại suy ra các dự báo thời tiết. Trong thời gian gần đây các phương pháp mô phỏng số bằng máy tính và vệ tinh khí tượng được áp dụng nhằm dự báo thời tiết chính xác hơn về mặt định lượng.