Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẨU ĐỘ TƯƠNG ĐỐI

đại lượng biểu thị khả năng cho quang thông truyền qua của vật kính. Được xác định bằng tỉ số giữa đường kính lỗ màn chắn cho ánh sáng qua vật kính và tiêu cự vật kính; có thể thay đổi bằng cách thay đổi đường kính lỗ màn chắn. Số khẩu độ là nghịch đảo của KĐTĐ, thường ghi trên vật kính máy ảnh thành cấp số nhân với công bội :2-2,8-4-5,6-8-11-16-22. Quang thông giảm một nửa khi chuyển từ một số sang số sau.