Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẨU ĐỘ

1. Trong dụng cụ quang học, KĐ là đại lượng được xác định bởi kích thước của các thấu kính và của màn chắn (điapham). Phân biệt: a) KĐ góc: góc α giữa hai tia ngoài cùng của chùm sáng hình nón đi vào quang hệ; b) KĐ số: số A = n sin (α/2) (n là chiết suất của môi trường), xác định độ rọi của hình ảnh (tỉ lệ với A2) và khả năng phân giải của dụng cụ (tỉ lệ với A).

2. Trong kĩ thuật anten, KĐ được xác định bởi bề mặt phát xạ hoặc tiếp nhận bức xạ tới của các anten phức hợp.