Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KENVIN

(A. Kelvin; kí hiệu K), đơn vị nhiệt độ trong hệ đơn vị quốc tế SI theo thang Kenvin [gọi theo tên nhà vật lí người Anh Kenvin (W. Kelvin)], trên thang đó, nhiệt độ điểm ba của nước là 273,16. Số đo của nhiệt độ biểu thị theo K bằng số đo biểu thị theo độ bách phân cộng với 273,15. Nước sôi ở áp suất 1at khi nhiệt độ T = (100 + 273,15) K = 373,15 K.