Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KENVIN

(Kelvin; tên thật: William Thomson; 1824 - 1907), nhà vật lí Anh đã đưa ra thang nhiệt độ tuyệt đối. Có nhiều đóng góp khác cho vật lí học; cùng với Jun J. P. (J. P. Joule) tìm ra hiệu ứng Jun - Tômxơn, đưa ra một cách phát biểu về nguyên lí thứ hai của nhiệt động học, tìm ra công thức về chu kì của mạch điện dao động.