Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KENĐƯSƠ L. V.

(Leonid Veniaminovich Keldysh; sinh 1931), nhà vật lí lí thuyết Liên Xô, có các nghiên cứu cơ bản về chất rắn (điện môi và bán dẫn) trong điện trường và điện từ trường mạnh.