Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KAXLÊ A.

(Alfred Kastler; 1902 - 84), nhà vật lí Pháp. Công trình về trạng thái kích thích của nguyên tử tạo ra bằng phương pháp cộng hưởng quang học; ông đã cùng Bittơn (Bittern) và Brôxen (Brossel) sáng tạo ra phương pháp bơm quang học và được ứng dụng vào việc chế tạo laze. Giải thưởng Nôben về vật lí (1966).
Kaxlê A.