Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KAPITXA P. L.

(Pëtr Leonidovich Kapica; 1894 - 1984), nhà vật lí Nga, một trong những người sáng lập ngành vật lí nhiệt độ thấp và vật lí từ trường mạnh. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (từ 1939). Những năm 1921 - 34, làm việc tại phòng thí nghiệm Cavenđisơ (H. Cavendish) dưới sự lãnh đạo của Rudơfo E. (E. Rutherford). Năm 1929, thành viên của Hội hoàng gia Luân Đôn. Người sáng lập và là viện trưởng đầu tiên (từ 1935) của Viện các vấn đề vật lí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Các công trình khoa học về các lĩnh vực vật lí hạt nhân, vật lí và kĩ thuật các từ trường mạnh, vật lí và kĩ thuật nhiệt độ thấp, vật lí các chất lỏng lượng tử, điện tử học công suất lớn, vật lí plasma nhiệt độ cao. Phát minh ra tính siêu chảy của heli lỏng (1938). Giải thưởng Nôben về vật lí (1978).