Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ

giải pháp kĩ thuật nhằm phân bố các tần phổ của nhiều kênh thông tin khác nhau trên toàn bộ dải thông tần của đường truyền. Bản chất của ghép kênh theo tần số là mỗi một kênh thông tin điều chế một sóng mang riêng ở đầu phát, và được tách sóng riêng ở đầu thu.