Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GHEN - MAN M.

(Murray Gell - Mann; sinh 1929), nhà vật lí lí thuyết Hoa Kì, nghiên cứu lí thuyết trường lượng tử và hạt cơ bản, đưa ra khái niệm về "số lạ" (1953) và phát minh định luật bảo toàn "số lạ", đề nghị hệ thống hoá các hạt cơ bản (1961), nêu giả thuyết về "quac" (1964). Giải thưởng Nôben về vật lí (1969).