Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAUXƠ (ĐỊNH LUẬT)

  định luật cơ bản của tĩnh điện học. Thiết lập mối quan hệ giữa thông lượng trường tĩnh điện qua một mặt kín và điện tích có bên trong mặt đó. Do Gauxơ (C. F. Gauss) tìm ra (1830).