Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GALILÊ (PHÉP BIẾN ĐỔI)

phép chuyển toạ độ từ hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác, theo cơ học cổ điển. Giả thiết có hai hệ quy chiếu quán tính O và O’, O đứng yên và O’ chuyển động thẳng đều đối với O với vận tốc . Nếu chất điểm có vận tốc và gia tốc đối với hệ O thì đối với hệ O’ nó có vận tốc  và gia tốc . Phép biến đổi G chỉ đúng khi u rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng c. Khi u không rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng (vd. không thỏa mãn điều kiện u