Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ LƯU LƯỢNG

trong khi tính lưu lượng của dòng chảy qua lỗvòi, ta dùng công thức:

trong đó φ là hệ số vận tốc; ε - hệ số co hẹp; S - diện tích mặt cắt ướt; H0 - cột nước tác dụng. Tích số μ = φ được gọi là HSLL của lỗ và vòi. Với lỗ nhỏ thì HSLL chủ yếu biến đổi theo hình dạng của lỗ, theo các hình thức co hẹp của dòng chảy tại mặt cắt ra, ít có quan hệ với cột nước H. Với lỗ to ta dùng giả định HSLL μ bằng trị số trung bình của vô số HSLL μi của lỗ nhỏ. Đối với vòi có mặt cắt ướt tính toán không phải là mặt co hẹp thì hệ số co hẹp bằng 1. Như vậy hệ số vận tốc và HSLL trong trường hợp này bằng nhau (μ = φ). HSLL ở đây phụ thuộc vào chiều dài l của vòi; nếu chiều dài của vòi tăng, μ giảm và ngược lại, nhưng l phải không quá ngắn để điều kiện làm việc của vòi là khu vực chân không không bị phá hoại; nếu vòi quá ngắn thì dòng chảy trở thành dòng qua lỗ, μ cũng giảm.