Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ PHI TUYẾN VẬT LÍ

hệ mà các đại lượng đặc trưng phụ thuộc vào chính trạng thái của hệ. Vd. môđun đàn hồi phụ thuộc vào biến dạng, hệ số ma sát phụ thuộc vào vận tốc tương đối, điện trở phụ thuộc vào điện áp, độ thẩm từ phụ thuộc vào cường độ từ trường, vv.