Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐƠN VỊ MKSA

hệ đơn vị điện và từ, trong đó các đơn vị cơ bản là mét (m) cho chiều dài, kilôgam (kg) cho khối lượng, giây (s) cho thời gian và ampe (A) cho cường độ dòng điện. Các đơn vị điện của hệ MKSA rất thông dụng trong thực tiễn, như vôn, ampe, culông... đã được đưa vào hệ SI.