Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐƠN VỊ CGS

hệ đơn vị vật lí, có các đơn vị cơ bản là centimet (đọc là xăngtimet, kí hiệu cm) cho độ dài, gam (g) cho khối lượng và giây (s) cho thời gian. Được sử dụng chủ yếu trong các công trình về vật lí và thiên văn. Trong điện động lực học, sử dụng hai hệ CGS: hệ CGS điện từ (CGSM) và hệ CGS tĩnh
điện (CGSE). Trong thế kỉ 20 phổ biến nhất là hệ CGS đối xứng [cũng gọi là hệ đơn vị Gauxơ] trong đó các đơn vị từ dùng các đơn vị CGSM (Macxoen, Gauxơ, Ơxtet, vv.), còn các đơn vị điện dùng các đơn vị CGSE (không có tên riêng), hằng số điện
ε0 = 1, hằng số từ μ0 = 1.