Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ CƠ BẢN

hệ được chọn để thực hiện tính toán. Với một hệ phức tạp, người ta thực hiện tính toán trên HCB. Hệ này được suy ra từ hệ đã cho bằng cách thay đổi một số tình huống sao cho phù hợp với khả năng tính toán. Để bảo đảm cho HCB làm việc như hệ đã cho, cần bổ sung các điều kiện phụ. Tuỳ theo phương pháp tính, cách lập HCB có khác nhau, vd. HCB của phương pháp lực (x. Phương pháp lực); HCB của phương pháp chuyển vị (x. Phương pháp chuyển vị).