Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ BẢO TOÀN

hệ cơ học trong đó cơ năng (tức tổng động năng và thế năng) không đổi. Đối với một HBT, cơ năng của nó không chuyển thành các dạng năng lượng khác. Trong thực tế không có HBT, vì luôn luôn có sự chuyển hoá năng lượng, vd. chuyển hoá giữa cơ năng và nhiệt năng. Một con lắc chuyển động có thể xem gần đúng là một HBT nếu sức cản của không khí và ma sát ổ trục rất bé. Ngược với HBT là hệ không bảo toàn, ở đó cơ năng của hệ bị hao tán. Vì vậy, hệ không bảo toàn còn được gọi là hệ hao tán (tiêu tán).