Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HECSEN

(Herschel), hai nhà thiên văn Anh, bố và con. 1) Bố là Ngài Uyliam (Sir William; 1738 - 1822), người đặt nền móng cho bộ môn thiên văn sao. Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (Pjetjerburg, 1789). Bằng các kính viễn vọng tự sáng chế, đã quan sát một cách hệ thống bầu trời sao, nghiên cứu được các tập đoàn sao, các sao đôi, các tinh vân. Là người đầu tiên thiết lập mô hình thiên hà, mô tả chuyển động của Mặt Trời trong không gian. Phát hiện Thiên Vương Tinh (1781), 2 vệ tinh của nó (1787) và 2 vệ tinh của Thổ Tinh (1789). Phát hiện ra tia hồng ngoại (1800). 2) Con là Ngài J. F. Uyliam (Sir John Friedrich William; 1792 - 1871), viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1826). Cả hai người đã tiến hành quan sát vị trí và độ sáng của các sao ở Nam Bán Cầu, nghiên cứu sao đôi, lập các danh mục các tinh vân và các tập đoàn sao (1864).