Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUNG LƯỢNG

đại lượng dùng trong cơ học lượng tử, có ý nghĩa và thứ nguyên như động lượng trong cơ học cổ điển. Vì các hạt vi mô có lưỡng tính sóng hạt, do đó XL có quan hệ với vectơ sóng của hạt. XL thường kí hiệu , = ħ với  là vectơ sóng của hạt, ħ = h/2pvà h là hằng số Plăng. Xt. Cơ học lượng tử; Động lượng; Vectơ sóng.