Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH DẪN ĐIỆN

khả năng của các chất có thể dẫn dòng điện dưới tác dụng của điện trường ngoài. TDĐ của các chất là do các hạt tích điện linh động trong đó gây ra. Các hạt đó được gọi là phần tử tải điện. Xt. Dẫn điện; Điện tử; Ion.