Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XTÔC (ĐỊNH LUẬT)

định luật thuỷ động lực học, xác định lực cản tác dụng lên một quả cầu rắn khi nó chuyển động tịnh tiến trong môi trường chất lỏng nhớt, cho bởi công thức: F = 6phRV (lực cản F ngược chiều với vận tốc V, R là bán kính quả cầu, h là hệ số nhớt của chất lỏng). Do Xtôc (G. G. Stokes) thiết lập năm 1851. Định luật X được dùng rộng rãi trong vật lí phân tử, hoá keo và khí tượng học. Xt. Thuỷ động lực học; Hệ số nhớt.