Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÙNG ĐIỀU NHIỆT

thiết bị dùng để giữ nhiệt độ không đổi. Trong khoảng nhiệt độ từ - 60oC đến + 500oC thường dùng TĐN chứa chất lỏng có bộ phận đốt nóng hoặc làm lạnh và bộ phận khống chế nhiệt độ. Tuỳ miền nhiệt độ, người ta dùng các loại chất lỏng khác nhau: -60oC đến + 10oC dùng ancol etylic; + 10oC đến + 95oC - nước; 100oC đến 300oC - dầu; 300oC đến 500oC - muối nóng chảy. Trong miền nhiệt độ cao hơn có thể dùng lò điện có khống chế nhiệt độ làm TĐN.