Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦN SỐ PLASMA

tần số của kích thích cơ bản đặc trưng cho hệ plasma. Xt. Plasma.