Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỠNG CHẤT CẦU

tập hợp hai môi trường trong suốt có chiết suất n1, n2 khác nhau, ngăn cách bởi một mặt cầu. Trong các điều kiện gần đúng Gaoxơ, một LCC có tâm C và đỉnh S cho ảnh A’ của điểm sáng A trên trục sao cho ,p = SA, p' = SA’, R là bán kính mặt cầu CN.

Lưỡng chất cầu