Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
COMTƠN (HIỆU ỨNG)

hiệu ứng tăng bước sóng của sóng điện từ có bước sóng ngắn (tia X và tia γ) khi bị tán xạ đàn hồi bởi electron tự do hoặc liên kết yếu. Độ tăng này không phụ thuộc vào bước sóng bức xạ tới và chất tán xạ, chỉ phụ thuộc vào phương tán xạ. Hiệu ứng C chỉ có thể giải thích theo quan điểm lượng tử: coi chùm ánh sáng là một chùm photon và sự tán xạ ánh sáng là sự va chạm đàn hồi của photon với electron. Khi va chạm, photon truyền một phần năng lượng của nó cho electron, do đó tần số của photon giảm và bước sóng tăng. Do nhà vật lí Hoa Kì Comtơn (A. H. Compton) phát hiện (1923). Khi photon tán xạ đàn hồi trên electron năng lượng cao, nó nhận một phần năng lượng của electron truyền cho nên tần số của photon tăng, do đó bước sóng giảm. Đó là hiệu ứng C ngược. Xt. Bức xạ.