Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CUỒNG PHONG

 trận gió mạnh cấp 12 trở lên theo thang Bôpho, nghĩa là trên 35 m/s.