Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÀI THIÊN VĂN

cơ sở khoa học có đủ phương tiện để quan sát, đo lường, nghiên cứu các thiên thể. Các phương tiện chủ yếu là: kính thiên văn, đồng hồ chính xác, phòng thí nghiệm phân tích tư liệu nghiên cứu, vv. Thường xây dựng ở những vùng có nhiều ngày quang mây trong năm và ở xa các trung tâm đô thị.