Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TRUYỀN SÁNG của hệ quang học

tỉ số giữa độ sáng của ảnh tạo ra bởi hệ quang học và độ sáng của vật. Tỉ lệ với bình phương khẩu độ tương đối của hệ quang học (nếu không kể đến sự hao phí năng lượng do hấp thụ và phản xạ trong hệ quang học). Xt. Độ sáng của thiên thể; Độ rọi.