Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUẨN HẠT

khái niệm trong lí thuyết lượng tử của hệ nhiều hạt tương tác với nhau (tinh thể, chất lỏng, plasma, vv.), chỉ các kích thích cơ bản của các hạt. Tương tự như các hạt, các CH được đặc trưng bằng năng lượng, xung lượng, pin, vv. Vd. dao động nhiệt của các nguyên tử trong mạng tinh thể có thể xem là một tập hợp các CH gọi là phonon.  Xt. Thuyết lượng tử; Mạng tinh thể.