Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ QUAN GIỜ

 bao gồm những phòng thí nghiệm, đài quan sát và cơ quan chuyên môn thực hiện việc xác định, lưu giữ và truyền những tín hiệu về thời gian. Việc xác định giờ chính xác để hiệu chỉnh đồng hồ là cực kì quan trọng đối với thế giới ngày nay. Tín hiệu giờ chính xác được truyền theo hệ thống vô tuyến điện hay vô tuyến truyền hình. Trước đây, dùng đồng hồ quả lắc và đồng hồ thạch anh để lưu giữ giờ chính xác. Từ 1967, dùng đồng hồ nguyên tử với độ chính xác cao hơn nhiều. CQG có mối quan hệ chặt chẽ với hệ định vị toàn cầu (GPS) và hệ địa lí toàn cầu (GIS). Xt. Thời tiết.