Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG SUẤT ÂM THANH

 năng lượng do sóng âm truyền qua một diện tích xác định trong một đơn vị thời gian. Xt. Công suất.