Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUYỂN ĐỘNG NHIỆT

chuyển động hỗn loạn của các hạt vi mô cấu thành các vật thể. Động năng của CĐN tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của vật. Trong chất khí, các phân tử khí chuyển động hỗn loạn khắp thể tích khí với các vận tốc khác nhau và va chạm lẫn nhau. Trong chất lỏng, các phân tử, nguyên tử dao động quanh vị trí cân bằng và có lúc chuyển từ vị trí cân bằng này sang vị trí cân bằng khác. Trong chất rắn, các hạt dao động quanh vị trí cân bằng của chúng là các nút mạng tinh thể chất rắn. Xt. Nhiệt độ; Macxoen (Phân bố).