Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BRATÊN O. H.

(Walter Houser Brattain; 1902 - 1987), nhà vật lí Hoa Kì. Cùng với Bađin (J. Bardeen; 1908 - 91) đã khám phá ra hiệu ứng tranzito, chế tạo ra tranzito đầu tiên. Giải thưởng Nôben (1956), cùng với Bađin và Sôcly (W. B. Shockley).

 


Bratên O. H.