Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ TĂNG ÁP

bộ phận tăng áp lực nhiên liệu khi đưa vào buồng cháy của động cơ điêzen. Dầu điêzen là nhiên liệu nặng sau khi qua BTA sẽ tạo được áp lực và nhiệt độ cần thiết để tiếp tục qua vòi phun vào buồng cháy dễ hoá sương, hoà trộn đều với không khí và tự cháy mà không cần có bộ đánh lửa điện.