Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT BÁN DẪN

các chất có độ dẫn điện trung gian giữa điện môi và kim loại, trở thành chất cách điện ở 0 K. Có độ dẫn điện phụ thuộc rất mạnh vào nhiệt độ, độ tinh khiết và cấu trúc. Tuỳ theo hạt tải điện trong CBD, chia thành: CBD loại n với hạt tải điện chủ yếu là điện tử, CBD loại p – chủ yếu là lỗ trống. Ngoài CBD tinh thể (vd. silic) còn có CBD lỏng (vd. selen lỏng) và CBD vô định hình (vd. thuỷ tinh chancogenit). CBD đóng vai trò quan trọng trong công nghệ bán dẫn, dùng để chế tạo các mạch tích hợp tinh vi (mạch vi điện tử – IC), làm cơ sở cho kĩ thuật điện tử và công nghệ thông tin hiện đại. Xt. Điện tử.