Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ HẠN CHẾ

thiết bị (mạch điện) đảm bảo điện áp ra không đổi khi trị số của điện áp vào vượt quá giới hạn của ngưỡng. BHC được dùng rộng rãi trong kĩ thuật vô tuyến điện (khi thu sóng điều tần, để hạn chế mức nhiễu xung, dùng trong kĩ thuật tạo xung và biến đổi dạng xung).