Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐỔI TẦN

một bộ phận (hoặc mạch) điện tử có chức năng biến đổi tần số của tín hiệu vô tuyến ở lối vào thành tín hiệu có tần số khác ở lối ra. Việc đổi tần được thực hiện khi cho tín hiệu này phách với một tín hiệu phụ có tần số lớn hơn hoặc nhỏ hơn tín hiệu gốc. Tần số tín hiệu ở lối ra của BĐT sẽ bằng hiệu của hai tần số nói trên. BĐT được dùng phổ biến trong kĩ thuật vô tuyến điện tử (vd. trong các máy thu đổi tần).