Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BOM HIĐRO

(cg. bom nhiệt - hạt nhân; tên cũ: bom khinh khí), bom có sức công phá mạnh (công suất lớn gấp hàng chục lần so với bom nguyên tử), hoạt động dựa trên việc sử dụng năng lượng rất lớn toả ra trong phản ứng tổng hợp các hạt nhân nhẹ (đơteri, triti) trong thời gian cực ngắn, diễn ra ở nhiệt độ rất cao (hàng chục triệu độ). Gọi là BH vì đơteri và triti là những đồng vị nặng của hiđro. Xt. Bom nguyên tử; Phản ứng nhiệt hạch.