Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁP SUẤT ÁNH SÁNG

áp suất mà ánh sáng gây ra trên bề mặt vật thể khi nó rọi vào. Là kết quả của sự truyền cho vật thể động năng của các photon bị hấp thụ hay phản xạ. ASAS rất nhỏ (cỡ 10–6 Pa), được Lêbêđep (P. N. Lebedev) đo lần đầu tiên năm 1899, tuy vậy, tác động của ASAS lên các hạt nhỏ trong vũ trụ cũng tương đương như lực hấp dẫn. ASAS đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đuôi sao chổi.