Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PAOLI V.

(Wolfgang Pauli; 1900 - 58), nhà vật lí lí thuyết Thuỵ Sĩ gốc Áo, một trong những người sáng lập cơ học lượng tử và lí thuyết trường lượng tử tương đối tính. Paoli đã xây dựng (1925) nguyên lí mang tên ông: đưa đại lượng spin vào lí thuyết tổng quát của cơ học lượng tử; tiên đoán (1930) sự tồn tại của nơtrino. Có các công trình về lí thuyết tương đối, lí thuyết mêzon của lực hạt nhân. Giải thưởng Nôben (1945).

 Paoli V.