Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỞ VÌ NHIỆT

sự thay đổi kích thước và hình dáng của vật khi nhiệt độ của nó thay đổi; sự NVN được đặc trưng bởi hệ số nở thể tích  và hệ số nở dài   xác định theo công thức

trong đó V là thể tích, l - độ dài, T - nhiệt độ. Chỉ số A chỉ điều kiện nở nhiệt (thường là dưới áp suất không đổi). Đối với vật đẳng hướng ta có :