Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POAZƠ

(Ph. Poise), đơn vị đo độ nhớt động học trong hệ đơn vị CGS, kí hiệu là P. Gọi theo tên nhà bác học Poazơi (J. L. M Poiseuille); 1P = 0,1N.s./m2 = 0,1Pa.s.